سوالات متداول

 در فرایند روکش گرم، کامپاوند (مواد اولیه لاستیک) بصورت نوار قرقره‌ای روی منجید آماده روکش، کشیده می‌شود و پس از طی مدت زمان معین و با درجه حرارت بالا در پرس‌ها، پخت می‌شود و در حین پخت نیز طرح و آج (گل تایر) آن شکل می‌گیرد.
در فرایند روکش سرد، نوار آج تایر (تـرد) که از قبل، پخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منجید قابل روکش‌گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کوره‌های مخصوص (اتوکلاو) پخت می‌گردد.

با توجه به نوع روکش‌گذاری و ساختار اولیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش‌گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در اتوبان‌ها و جاده‌های آسفالته مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.

اگر باد تاير کمتر از حد مجاز باشد، فشار هواي کم باعث توليد حرارت بيشتر در تاير مي گردد. نتيجه افزايش حرارت تاير در حرکت، جدايي نخ منجيد از لاستيک خواهد بود. بريده شدن نخ ها و پنچري تاير نتيجه نهايي اين بي توجهي است. اگر باد تاير بيش از حد ‏مجاز باشد، فرمان پذيري چرخ ضعيف مي شود و امکان ترکيدگي تاير هنگام برخورد با موانع وجود خواهد داشت از اين رو فشار باد ‏بايد حداقل ماهي دو بار کنترل شود. ميزان فشار باد مجاز با توصيه کارخانه سازنده خودرو و يا بر اساس ميزان بار و توصيه سازنده ‏تاير مشخص و کنترل فشار باد حتما بايد هنگامي صورت گيرد که تاير ها کاملا خنک و در شرايط عادي باشند.‏

فشار باد کم موجب خمش زياد تاير شده و در اثر تغيير شکل مداوم تاير کم باد در حين حرکت روي جاده، حرارت زيادي در بدنه تاير ‏توليد شده و حرارت زياد منجر به تخريب بدنه مي گردد. از طرف ديگر در اثر فشار باد کم سايش ناحيه شانه افزايش يافته و فرمان ‏پذيري مشکل و ضعيف مي گردد. در واقع در اين حالت طرفين ناحیه آج بيشتر از وسط آن با زمين در تماس هستند. لذا در صورت ‏مشاهده چنين عيبي فشار باد تاير خودرو را تا مقدار مجاز افزايش دهيد.‏

فشار باد زياد توانايي تاير را براي جذب لرزشهاي ناشي از جاده کاهش داده و در نتيجه راننده احساس مي کند فرمان مي ‏کوبد. از طرف ديگر فشار باد بيش از حد باعث ميشود تا مرکز تاير بيش از بقيه سطح رويه آن با جاده در تماس باشد و لذا منجر به ‏صدمه رسيدن به بدنه و سايش سريع مرکز سطح آج تاير مي گردد.‏

 

ميزان حداکثر تحمل بار هر تاير روي ديواره ان قابل مشاهده است و تحت هيچ شرايطي نبايد ميزان بار وارده بر تاير از حداکثر تحمل ‏ان تجاوز نمايد. بايد به خاطر داشت که تاير تنها هنگامي قادر به تحمل حداکثر بار است که فشار باد آن نيز حداکثر باشد.‏
کنترل ميزان باري که به چرخها وارد ميشود از طريق بار گذاري صحيح خودرو ميسر است. در صورتيکه بار روي خودرو در وسط کفي يا ‏محفظه بار قرار نگيرد، ميزان فشار بار در يک بيش از طرف ديگر خواهد بود و اين پديده به خصوص در سر پيچها مي تواند بر ميزان بار ‏اعمالي به چرخها بيفزايد.

تنظيم نبودن جلوبندي و شاسي و بخصوص موازي نبودن چراغها علاوه بر تاثيرات نامطلوب در کارکرد خودرو، تايرها را به شدت دچار ‏فرسايش خواهد نمود. لذا در صورت بروز سايش غير معمول در تاير فورا بايد پس از کنترل فشار باد، سيستم تعليق، فرمان و جلوبندي ‏را کنترل نمود و از صحت عملکرد آن مطمِِئن شد